• RSS订阅 加入收藏  设为首页
白陽法藏

天運氣數

作者:大寰宇宙高真   来源:大寰宇宙高真   阅读:970   评论:0

天運氣數


天運


時者天意所在之流行。運者法脈薪傳以道開劫者存亡導因所趨向。數者因果定業之緣熟。


天意不明時去則數可奪理法脈絲絕運窮則劫難俱興。數者無常為理則常以常而克無常順天可也以無常而欲達常者逆天是矣。


宗教道場不能救劫王道不興霸權之數也大德不敦假仁私惠與焉。 在此皆落無常之道。外功有餘內功不足化劫失效怨戾激增。所以故:


對天命宜知敬畏

對天意宜知遵從

對天時宜知視透

對天運宜知把握

對天象宜知善觀


天心天意要應天時道運推動種種真理推廣的活動法會班會做聖道真理課程的進修學習此過程要配合組合或是分部拆組,都能夠很平順號招大眾議策構程氣數


氣者陰陽數者消長氣數者乃因果定業之緣熟所形成天地氣數是多變化的世界的氣數是多重化的白陽應運是多元化的非德性不能救劫非劫不能興上蒼之德而修士任在救世劫命在立淨土。


時有順逆窮通必克己奉天以扭數民有善惡邪正為俱德俱誠以化之。元會生滅有時而時不盡世局興衰乃勢其勢循環凡所見戾氣變象, 非謂天時實乃氣數。


天之時隨理而運不同世勢遷流氣生數始順終逆源於人心做孽,謀事合理以順於時即天人一貫渾然天時之本來真相絕非氣數所生殺所控。


心有何物世有何數不轉心而欲轉數幾不為數所殺。故論之氣兆流數莫如證之存心正邪也。


天有生殺之權理有克數之功蓋克化此心則能克化此數革正此念, 則能革正此劫其微不慎即宗教道場逐亂聖務逐危天命逐亡矣。


相关文章
本类更新
本类推荐
本类排行

宇宙真理聖道學院

Copyright 2017-2020