• RSS订阅 加入收藏  设为首页
38:聖道秘法

第五回 進道之法 化除阻礙

作者:大寰宇宙高真   来源:大寰宇宙高真   阅读:286   评论:0

第五回__進道之法_化除阻礙


第五回  進道之法 化除阻礙


世人須知,學道修真,乃天下間,第一大事,亦是難事,乃最稀有之事。故修道之人,對魔障之事,當知而注意,若有道必有魔,道高一尺,魔高一丈,道有一丈,魔則近在頭上,所以有道無魔,則不顯矣。


學道若無魔之考驗,則道不成也。先知自身,內外之魔,以謹慎戒之,內者七情,喜怒哀懼愛惡慾,此為內傷之魔也。為何有內傷之魔乎,世人若多喜樂,必定傷心。多憂怒,必定傷肝。多哀哭,必定傷肺。


多畏懼,必定傷膽。多愛色,必定傷精。多惡恨,必定傷神。多食慾,必定傷脾。此為七情纏身之內傷魔鬼是也。外者六賊,眼耳鼻舌身意,為外感之魔。因眼貪看美色,耳貪聽邪言好音,鼻貪吸香味。


口貪飲食好物,身貪安閑美衣,意貪淫慾邪情,此為外感之魔也。所以學道之人,若不知將此內緣外染之十三魔斬斷,六神則被耗散。心中無主,後日墜落轉輪,改頭換面,披毛帶角,亦要被人傷殺,定苦中加苦矣。


所謂六賊者,亦名六塵,即色聲香味觸法。此六塵,如六大賊,何以故,因能劫奪情境美味,而染塵垢也。六賊亦曰六根,根為能生之義,眼根對於色塵,而生眼識。耳根對於聲塵,而生耳識。


鼻根對於香塵,而生鼻識。舌根對於味塵,而生舌識。身根對於觸塵,而生身識。意根對於法塵,而生意識。因此亦稱為六識也。所以六識,眼耳鼻舌身意,對於色聲香味觸法之六塵,而生見聞嗅味覺知之作用也。


又此六識,亦稱六境,乃色聲香味觸法之六塵,此六塵為眼耳鼻舌身意,六根所感染,而緣纏之境界,故為六境也。亦講為六妄,乃凡夫所迷妄之境,故為六妄六蔽也。勸學道之人,不可不知魔考之害道。


須知心為七情之主宰,眼乃六賊之先鋒,此兩者,則為奪進之大賊,須能善化之。故首先能將六賊,收容監禁。六塵不染,傳化善道,清淨反觀,則群魔無法干擾,而自退也。


亦要防止不覺無意之考魔,即順考逆考,有情考無情考,雖然魔考,利害可怕,但修學之人,若未受過考魔者,可說未入大道之圈內也。須能受魔考,而知精進力修,可為修道人之貴格也。


學道之人,若能收禁六賊,眼耳鼻舌身意,不為妄動,久煉之後,則成為六神通,能通陰陽風雨暗明,又四方八達,無不通也。六通者,天眼通,能看天上天下之事物也。


天耳通,能聽天上地下之音聲也。漏盡通,乃身中以不漏精血,又無憂無慮自在也。再有三通,他心通,能知他人心中所思之事也。宿命通,能知自身及六道眾生,前世行業因果之事也。


神足通,能游涉天界,往來非常自在也。此三通者,由真意之作用也。此為六通之智渡法,由此六通俱足,以證上品。上品大羅金仙,歷劫永存,則無轉輪之苦,何等快樂,何等清閑。


欲得極樂之境,須外功立,內功修,六賊無亂,六塵無染,六神統一,久而煉之,而道自成也。須知一切六道眾生,不論微細虫類禽獸,皆有佛性,可見萬物,靜觀皆自得妙道,而生六通之效驗。


所以魚蝦水族,飛禽走獸之中,得神通而能變化亦不少。雖然有神通之變化,可惜不能行使真善,亦不知因果善惡之報,到處傷害生靈,而變成妖精,終被天雷伐除,而難證果也。


宇宙真理聖道學院

Copyright 2017-2024