• RSS订阅 加入收藏  设为首页
03:聖道回歸

第一回 大道真詮

作者:大寰宇宙高真   来源:大寰宇宙高真   阅读:1418   评论:0

第一回_大道真詮


第一回  大道真詮

 

大道無私,運轉萬物星辰,當中有其本因,眾生各具其靈,必要提引自性,才能闡真理而得天地護佑,能於歸返中,自引而入無為之境 - 真如佛性,自性具備是往內觀,而不向外求。

 

弘先天之真詮:先天落凡後即迷於世景,難以提昇自己原性,也因此障礙自性而不知,經常會以為自己所行皆善,也由各人作為,時常迷障自性,無法放下私心,又無法清淨,故難以提引自己之「如來藏」。

 

外在之境物,往往僅是曇花一現,又在眾生心性中,皆迷於物慾而向外求,也就不在自性中向內求,往往迷失自己而不自知。法門平等,自性之清淨闡揚,必要自己能提昇,并推廣大道真理於人間,建立人間淨土。

 

否則要「弘先天之真詮」,是否可行?此種自我私利之存在,就是無法同天地與大道融合運行,眾生皆具平等靈性:若要入於自性彰顯,必要提昇自己心靈與業識轉換為清澈。也在於業識與含因中,眾生皆容易入於不著邊際。

 

又常以:我執、我著、我愛、我惡、我有來行使一切欲求。也就無法提昇清淨本性,是故心性迷障;皆和「私我」有關。修子心中沒有天地萬物與眾生,而只有私我之所要,如此何能行持大道真理,反而會迷失自己。

 

行天地之大道:是在於無私、無我之大愛中,無緣大慈、同體大悲,眾生能否向天地學習其大愛,來成就萬物?在於 上天之真詮能弘揚,是在於提引大愛而成就萬物,并同天地合而為一。

 

必以大公無私來成就萬物,此乃真正行持菩薩道之覺有情,眾生以慈悲大愛之作為來行天地之大道,必可同天地合而為一;眾生皆具佛性平等,若僅是求功德而不入於「如來藏」本識,就難有提昇成長之契機的。

 

必要修成清淨之『真如佛性』彰顯才能歸返,修子皆冀望仙佛能接引回歸,但自性自渡,佛不能渡,若不行持內在自性闡揚,又如何達成歸返目標;因此修子必要能行天地至公之大道,方能接引眾生回歸。

 

禮運大同篇:「大道之行也,天下為公」,眾生皆知之教語,但能真正行持者,鮮矣!知而不行謂「不知」,知而能行謂「正知」,正知而有實行者,必能達至歸返之目的,能同天地合而為一者,必是自引佛性彰顯以達清淨。

 

否則只在混世中輪迴打轉,下一世是否還能再重新做人,不得而知?必要能提引無私、無為、無我、無執之觀念與作為,是真正同天地合而為一,而成就自己也能成就眾生,如此真正行持大道而自返也。             


宇宙真理聖道學院

Copyright 2017-2024